Acords del Consell Escolar

 Curs 19-20

 

-APROVACIÓ PER CONSENS DE LA MEMÒRIA AVALUATIVA DEL CURS 18-19. 07-11- 2019

-APROVACIÓ PER CONSENS DE LA PGA DEL CURS 19-20.07-11- 2019

-INFORMACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE. 07-11- 2019

 

Curs 20-21

- APROVACIÓ PER CONSENS DEL PLA D'ORGANITZACIÓ DEL CURS (MESURES COVID) 07-09-2020

- APROVACIÓ PER CONSENS DE LA MEMÒRIA AVALUATIVA DEL CURS 19-20 20-10-2020

- APROVACIÓ PER CONSENS DE LA PGA DEL CURS 20-21. 20-10-2020

- APROVACIO PER CONSENS DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA 2020 03-02-2021

- ACORD DE PASSAR LES COLÒNIES AL CURS 21-22 DE P5 A 6È DURANT EL TERCER TRIMESTRE. 20-07-2021

- APROVACIÇO PER CONSENS DEL PRESSUPOST 2021 03-02-2021